|
Polityka RODO

POLITYKA COOKIES

Spełniając swój obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Sakostal s. c. w Łodzi ul. Rojna 84a

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sakostal s.c., ul. Rojna 84a, 91-134 Łódź.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres e-mail: sakostal@wp.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania ofert, tworzenia zamówień, informacji handlowych, realizacji zawartych umów
przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679/RODO.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, danych kontaktowych i adresowych, numeru telefonu i IP.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
8. Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa, narusza przepisy RODO to przysługuje Państwu wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podane przez Państwa dane są dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.
11. Zgodnie z art. 21 ust.4 RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić administratorowi wymienionemu w punkcie 2.