Kraty

OFF-SHORE

Kraty OFF-SHORE

Kraty off-shore wykonuje się na bazie krat zgrzewanych standard oraz krat serratowanych poprzez wspawanie od dołu pomiędzy płaskownikami nośnymi pręta gładkiego lub żłobionego o średnicy 4,8 mm.
Ten typ krat uniemożliwia przejście przez oczka, kulki o średnicy 15 mm.
Parametry techniczne i możliwości wykonania krat zagęszczanych należy każdorazowo uzgadniać z działem handlowym.

Opinie klientów